Νέα

Εντός Δεκεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη δύο νέων προγραμμάτων . Η πρώτη δράση ονομάζεται Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και η δεύτερη Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις Εμπορίου, Εστίασης και Εκπαίδευσης. Οι δράσεις θα έχουν στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που θα επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό τους με επιδιωκόμενο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Πιο αναλυτικά:

Επιδότηση ύψους από 15.000 έως και 112.500 ευρώ θα μπορούν να λάβουν χιλιάδες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ...

Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης....

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της νέας δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ» στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014 -2020....

Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων, προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».