Νέα

Ενεργοποιήθηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος αναμένεται να δώσει ισχυρά κίνητρα για νέες επενδύσεις. Βασικός στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο που θα στηρίζει την καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ». Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», παρουσιάστηκαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Κοινό μυστικό αποτελούν οι στόχοι των παρακάτω προγραμμάτων οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Επιπλέον δεν αποτελούν την   τελική ανακοίνωση προγράμματος επιδότησης αλλά προδημοσιεύση και σε κάθε περίπτωση θα αναμένουμε την επίσημη δημοσίευση αυτών προκειμένου να μελετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες .Από την προδημοσίευση λοιπόν σημαντικά στοιχεία όπως οι επιλέξιμοι ΚΑΔ ,κριτήρια επιλογής , ημερομηνίες υποβολής κλπ.